Stichting Gang en Tuin

Het was aan het einde van de jaren zeventig een geregeld voorkomend verschijnsel. Veel beginnende kunstenaars die vaak in nogal vervallen panden een atelier hadden, creëerden hun eigen expositieruimte bij de werkruimtes.

Dat gebeurde ook in de voormalige meisjesschool in Beuningen, een onderdeel van het gebouw dat ter plaatse bekend staat als “Het Klooster”. Vijf kunstenaars hadden een atelier in de lokalen van die school. Zij besloten dat de gang van die school na een opknapbeurt een galerie kon worden, waarin ze eigen werk en dat van andere kunstenaars zoals zij konden exposeren.

Wat deze expositieruimte echter onderscheidt van de vele andere soortgelijke kunstenaarsinitiatieven uit deze tijd, is het gegeven dat ze nog steeds bestaat. Tegelijkertijd zijn door de diverse elkaar opvolgende organisatoren en galeristen geen concessies gedaan die afbreuk deden aan het oorspronkelijke idee. Altijd is er naar gestreefd om met geringe middelen de hoogst mogelijke kwaliteit in huis -en vanaf 1985 ook in de tuin- te halen.Met de enorme inzet van mensen die omwille van hun idealen bereid zijn kosteloos tijd en energie te steken in het realiseren van een expositie, is tot op heden de mogelijkheid in stand gehouden voor kunstenaars om aan de buitenwereld hun werk te laten zien.
0.0000000,0.0000000
Stichting Gang en Tuin
Kloosterstraat 7
6641 KW, Beuningen
e info@denieuwegang.nl
w www.denieuwegang.nl/

Loading...

Bezoek ook Beeldende Kunst Arnhem

Beeldende Kunst Arnhem
×

nieuwsbrief ontvangen?