Oproep: curator Biënnale Gelderland 2022

Oproep: curator Biënnale Gelderland 2022
De volgende editie van de Biënnale Gelderland komt eraan! Museum Het Valkhof en Museum Arnhem organiseren de Biënnale afwisselend. In 2022 is Museum Het Valkhof organisator. De tentoonstelling vindt najaar 2022 plaats.

Het doel van de Biënnale Gelderland is het zichtbaar maken van de kunstproductie en kunstenaars van Gelderland. Dit wil de organisatie bereiken door in te zetten op een relevant thema, en door opdrachten te verstrekken voor het maken van nieuw werk speciaal voor de tentoonstelling. Naast de tentoonstelling is er ruimte voor een randprogramma.

Het thema voor de Biënnale Gelderland 2022 is Habitat versus Genius loci
De provincie Gelderland wordt gekenmerkt door een prachtig, afwisselend landschap en een rijke geschiedenis. Doorsneden door rivieren en altijd in de nabijheid van grenzen, is deze regio een in 14.000 jaar ontwikkelde internationale smeltkroes en ontmoetingsplek van verschillende culturen. Beginnend in de verre prehistorie en doorlopend, via de Romeinse overheersing, het laatmiddeleeuwse hertogdom van Gelre, het koloniale verleden en de Tweede Wereldoorlog, tot de complexe en snel veranderende samenleving van nu. Verwoesting en wederopbouw van de menselijke en natuurlijke habitat lopen hand in hand mee met deze historische ontwikkelingen.

Met het thema Habitat versus Genius loci nemen we voor de Biënnale Gelderland editie 2022 een zowel universeel als actueel thema als vertrekpunt. Habitat is onze natuurlijke leefomgeving. Genius loci refereert aan de speciale atmosfeer die dit leven op een plek kan achterlaten. De geschiedenis heeft in Gelderland veel fysieke sporen van vroegere habitats uitgewist. De rijkdom ervan ligt onzichtbaar voor het blote oog verborgen onder pleinen, nieuwbouwwijken en van ligging veranderde rivieren. Er is in Gelderland, kortom, veel genius loci maar weinig tastbare habitat uit het verleden bewaard.

Dertig jaar na het verschijnen van Francis Fukuyama’s ‘The End of History’ stelt Biënnale Gelderland 2022 de vraag hoe kunstenaars zich verhouden tot de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder tot de geschiedenis van de plek. Wat betekent het verleden cq geschiedenis voor hen en wat betekent de historie voor de toekomst van onze habitat in het algemeen?

De deelnemers aan de biënnale zijn kunstenaars die betekenis hebben voor Gelderland. Zij zijn woonachtig in de provincie, hebben op een andere manier een Gelderse verbinding, of sluiten in hun werk thematisch aan op onderwerpen die in Gelderland spelen. Voor iedere editie wordt er gezocht naar een mix van ervaren kunstenaars en jonge talenten.

Aanmelden als curator
Museum Het Valkhof en Museum Arnhem nodigen curatoren uit een tentoonstellingsplan te leveren voor de 12e editie van de Biënnale Gelderland. Uit de inzendingen wordt een voorstel gekozen dat verder uitgewerkt mag worden. Het indienen van een beknopt plan kan tot en met 21 november 2021.

Curatoren sturen een brief met CV en een plan van maximaal 2 A4 naar marketing@museumhetvalkhof.nl. Het plan moet een beknopt concept voor de beoogde presentatie bevatten, inclusief curatorial statement.

Een raad van advies selecteert een voorstel. De geselecteerde curator krijgt een uitnodiging om het beknopte plan uit te werken en op 21 december 2021 te presenteren. De uitgekozen curator ontvangt voor zijn eerste concept een honorarium van 2.500,- exclusief BTW.

De Biënnale Gelderland 2022 vindt plaats in het najaar van 2022. Nijmegen is in deze editie het hoofdpodium en de biënnale vindt hier plaats in de openbare ruimte in de directe omgeving van Museum Het Valkhof. In Arnhem vindt tegelijkertijd een begeleidende tweede tentoonstelling plaats in Museum Arnhem. De artistieke kwaliteit van het werk is doorslaggevend. De Biënnale Gelderland 2022 probeert hoge inhoudelijke kwaliteit te koppelen aan een zo divers en breed mogelijk publieksbereik.
Inclusiviteit, fair practice en duurzaamheid zijn waarden die vanzelfsprekend zijn voor de Biënnale Gelderland. Hieruit volgt dat het programma van de biënnale past binnen deze kaders en hieraan actief bijdraagt.

Curator
De curator bepaalt het concept, de inhoud en de vorm van de Biënnale Gelderland 2022. De curator heeft affiniteit met beeldende kunst en is bereid om te zoeken naar relaties met maatschappelijke partners en andere kunstvormen zoals film, dans of literatuur. De curator werkt samen met een externe projectleider en experts op het gebied van marketing en educatie. De aanstelling duurt van 1 februari tot eind december 2022.

De curator:
- heeft toegang tot een uitgebreid en relevant netwerk en is goed thuis in de wereld van de actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en kan hier kritisch op reflecteren,
- heeft het vermogen om een helder inhoudelijk standpunt in te nemen en hierover te communiceren met uiteenlopende publieksgroepen,
- kan genoeg tijd vrijmaken voor het bedenken, uitvoeren en vertegenwoordigen van de biënnale,
- beschikt over de benodigde managementkwaliteiten om het biënnale team aan te sturen en heeft ervaring als projectleider,
- kan werken binnen vaste financiële kaders en is bereid om additionele financiering te zoeken,
- ontwikkelt een verdiepend en verbredend public programme in relatie tot het thema van de biënnale,
- houdt rekening met de context van de biënnale. 

Belangrijke data selectieprocedure:
21 november: indienen beknopt plan inclusief enkele namen van beoogde kunstenaars
week 48: bekendmaking geselecteerde curator, uitnodiging tot verder uitwerken plan
3 januari: inleveren uitgewerkt plan
30 januari 2022: lijst kunstenaars definitief

Voor vragen kun je contact opnemen met Charlotte van Lingen, hoofd Presentatie & Publiek Museum Het Valkhof: 024 240 2238 / 06 30 09 44 06.

Nieuws


Loading...

Beeldende Kunst Nijmegen Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Arnhem

Beeldende Kunst Arnhem
×

nieuwsbrief ontvangen?