Nieuw: webshop van Fabrikaat

Nieuw: webshop van Fabrikaat
Fabrikaat onderzoekt gebiedskenmerkende grondstoffen op innovatieve toepassingen

De rivier de Waal heeft het landschap en het gebruik van deze omgeving eeuwenlang bepaald. Zij kent dan ook een rijk verleden gebaseerd op klei, van ijzertijd tot en met de baksteenindustrie. Met ontwerpend onderzoek stelt Fabrikaat de rivierklei en andere gebiedskenmerkende grondstoffen - die door de huidige gebiedsontwikkeling in Nijmegen-Noord steeds minder zichtbaar worden - in een nieuw daglicht.

Sinds 2018 reizen we de bouwwerkzaamheden in dit gebied achterna om klei te verzamelen op plekken waar nieuwbouw zal verrijzen, en nieuwe bewoners hun intrek zullen nemen. De gedolven kleisoorten worden in onze studio op diverse manieren verwerkt. De resultaten worden toegevoegd aan een groeiend archief waarin de eigenschappen met elkaar worden vergeleken.

Fabrikaat zoekt, al dan niet in samenwerking met wetenschappers, ontwikkelaars en ontwerpers, naar nieuwe toepassingen van deze klei in combinatie met andere betekenisvolle grondstoffen. Grondstoffen met een – voor dit voormalig agrarische gebied – eeuwenoude betekenis, zoals het surplus van de imker en (melk/ pluim) veehouders: bijenwas, zuivel, eierschalen en beenderresten. En grondstoffen van invasieve exoten die een actuele bedreiging vormen voor de inheemse flora, zoals de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en springbalsemien.

We benaderen dit vanuit verschillende perspectieven, gerelateerd aan onder meer de lokale archeologie, productietechnieken en de potentie van deze grondstoffen om circulair te worden toegepast. Dit resulteert in een groeiend onderzoeksoverzicht, in pilots voor nieuwe producten – die we samen met publiek testen – en in nieuwe producten die aansluiten bij de behoefte om duurzaam gebruik te maken van onze lokale grondstoffen. Fabrikaat heeft hiertoe een open werkplaats, winkel en koffieloket. De producten zijn zowel online, via deze webshop, als in onze winkel te koop.

Nieuws


Loading...

Beeldende Kunst Nijmegen Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Arnhem

Beeldende Kunst Arnhem
×

nieuwsbrief ontvangen?