Indigo schilderijen | Peter de Thouars

Indigo schilderijen | Peter de Thouars

13 dec 2020 tot 28 feb
Galerie De Natris Van Dulckenstraat 20 , 6512 DT Nijmegen

De galerie is helaas gesloten. De tentoonstelling wel bezichtigd worden op afspraak met de galeriehouder, Wim de Natris op 024 323 46 89. 

Aan het eind van een voor Indonesië en Nederland belangrijk jaar van herdenken van het einde van de oorlog en de proclamatie van een nieuwe staat 75 jaar geleden, is Galerie De Natris trots dit jaar af te sluiten met een tentoonstelling met werken van de Nijmeegse kunstenaar Peter de Thouars [Jakarta 1952]. Het werk van Peter de Thouars staat niet los van zijn wortels in Indonesië en van de schok, de desoriëntatie die zijn komst naar Nederland, op zesjarige leeftijd, heeft teweegbracht. Het vormde hem tot een veelzijdig artistiek verkenner tussen twee culturen.

Elementen uit de Indonesische cultuur zijn onderwerp van onderzoek en spelen een rol in zijn abstracte werken, met name de betekenis van lege velden in de klassieke batik tulis. Het gaat om het monochrome, lege vierkant of diamantvormig oppervlakte in het centrum van de batik hoofddoek, iket genaamd. In het Noordoosten van Indonesische Borneo bijvoorbeeld werd de iket in de hoofddoeken voor mannen gezien als axis mundi, centrale verbindingslijn tussen aarde en kosmos.

In de tentoonstelling zijn deze spiegels van de ziel op de iket batik hoofddoeken en de basiskleur van de batik , indigo, het uitgangspunt en inspiratiebron van Peter de Thouars voor een nieuwe reeks schilderijen. In zijn werken zet de kunstenaar zich met een westerse manier van kijken uiteen met het wezen van een oosterse beeldopvatting. De techniek in deze reeks schilderijen waarbij de verf met de handen wordt opgebracht, is tevens een ode aan het tactiele, de toewijding, het ritme en de zeggingskracht van de oude batiktechniek.
 
Volgens Peter de Thouars kunnen de resultaten van zijn onderzoek het beste uitgedrukt worden door abstraheren. Voor hem zijn abstracte schilderijen fictieve modellen omdat ze een werkelijkheid visualiseren, die we niet kunnen zien of beschrijven, maar waarvan we niettemin kunnen ‘aanvoelen’ dat ze bestaat. We hechten namen aan deze realiteit zoals het onbekende, het ondoorgrondelijke, het oneindige. Al duizenden jaren hebben we het uitgebeeld in termen van vervangende beelden zoals hemel en hel, goden, kosmos en spiegel van de ziel. Met abstracte schilderkunst creëren we een betere manier om te benaderen wat niet gezien of begrepen kan worden volgens de visie van de kunstenaar.
 
Of zoals Daan Van Speybroeck, kunstfilosoof, de werkwijze van Peter de Thouars ooit zo treffend heeft uitgedrukt: “Het contact tussen de geprepareerde ondergrond en de opgebrachte verf, haar hechting, is wezenlijk voor de kunst van Peter de Thouars. Het proces van hechten én loslaten, verbreken, de echo waarin evenveel bewaard wordt als verloren gaat, is de manifestatie en de voltrekking van het scheppingsproces zelf. In dit gebeuren, door de kunstenaar noch te voorzien, noch te sturen, waarvoor hij door de geprepareerde ondergrond de basis heeft gelegd, ontstaat iets unieks. Dit toont ieder afzonderlijk doek, dit laat kunst gebeuren.”
Im Frage | Collectie Delissen

Im Frage | Collectie Delissen

28 nov 2020 tot 21 mrt
Museum Het Valkhof
Renée Bus | A Fool’s Display

Renée Bus | A Fool’s Display

1 mrt tot 30 apr
Singular Art
De Pest

De Pest

25 feb tot 30 mei
Museum Het Valkhof
Cool Collection II

Cool Collection II

28 jan tot 31 dec
Museum Het Valkhof

Loading...

Beeldende Kunst Nijmegen Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Arnhem

Beeldende Kunst Arnhem
×

nieuwsbrief ontvangen?