Isolde Venrooy

Isolde Venrooy
Observer
Isolde’s beeldende kunstpraktijk bestaat uit objecten, interventies en wandelingen en is geworteld in ecologisch denken en maken. Samen met deelnemers, co-auteurs, vrienden en voorbijgangers experimenteert zij met vormen van samenwerken, verkennen, geven en ontvangen. Via performatieve wandelingen onderzoekt zij sociale relaties die (on)zichtbaar onze leefwereld bepalen. Door net anders te wandelen kunnen automatismen worden bevraagd. De kijkgereedschappen die zij ontwikkelt fungeren daarbij als verlengstukken van de waarneming en de zintuigen – in het continue verkennen van de ruimte rondom. 
 
Op een kritische, maar ook speelse wijze stelt haar werk de verhouding tussen de mens en andere entiteiten, zoals planten en schimmels, aan de orde. Schilderijen, installaties en wandelingen nodigen uit tot actief zintuiglijk ervaren, gedeelde reflectie en het aftasten van alternatieve mogelijkheden. Dat geldt ook voor de publieke programma’s en publicaties die zij ontwikkelt. Ontmoetingen, uitwisselingen en handelingen worden onderdeel van het langlopend, duurzaam en collectief proces waarop haar praktijk is gebouwd.

Isolde’s werk is tentoongesteld bij onder andere TENT in Rotterdam, Zone2Source in Amsterdam en Perdu in Amsterdam. Haar artistieke praktijk wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds en groeit via residenties, bijvoorbeeld bij het Europees Keramisch Werk Centrum en Drawing Centre Diepenheim. 

Loading...

Beeldende Kunst Nijmegen Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Arnhem

Beeldende Kunst Arnhem
×

nieuwsbrief ontvangen?