Beeldende Kunst Nijmegen

In Nijmegen bestaat sinds 2018 een nieuw Platform waarin alle professionele beeldende kunstinstellingen uit Nijmegen (van groot naar klein) vertegenwoordigd zijn:
Dit platform - dat juridisch is ondergebracht bij Stichting Expoplu - wil de komende periode de aandacht en de markt voor beeldende kunst vergroten bij publiek en bedrijfsleven. Het BK Platform doet dit door kansen te signaleren en daar op in te spelen met originele projecten en een gezamenlijke marketing. Het netwerk Beeldende Kunst Nijmegen wil professionele instellingen en organisaties voor beeldende kunst met elkaar verbinden. Daarbij wil zij gezamenlijk optrekken in de communicatie en presentatie naar publiek. Het Platform werkt nauw samen met Beeldende Kunst Arnhem.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Jade Kerste op jade@expoplu.nl. 
 


Loading...

Beeldende Kunst Nijmegen Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Arnhem

Beeldende Kunst Arnhem